13.01.16

Просвітницька та педагогічна діяльність М.І. Костомарова


Згідно річного плану 13 січня 2016 р. 
у школі-колегіумі №29 відбулись  педагогічні читання 
на тему:
 «Просвітницька та педагогічна діяльність М.І.Костомарова».

Учасниками зібрання було представлено ряд досліджень, які розкрили різні сторони діяльності М.І.Костомарова. Про цю людину,ідеї і погляди якої через століття близькі нам – сучасникам, не можна говорити без подиву і захоплення. Кипуча історико-літературна діяльність Миколи Костомарова об’єднує істориків і літераторів,спонукає до обговорення його багатогранної спадщини.М.І. Костомаров як викладач і педагог у спогадах сучасників
Вчитель біології
Ходжаніязова Т.О.
Роль М.І. Костомарова
 у діяльності Кирило-Мефодіївського товариства
Бібліотекар
 Вальчук Н.О.
Перший професійний історик України – М.І.Костомаров
 та його культурна діяльність
Вчитель української мови та літератури
Євменова С.О. 
Дослідження козацтва як соціально-політичного явища України М.І.Костомаровим
Вчитель початкових класів
Герасименко О.В.
Фольклористична діяльність М.І. Костомарова
Вчитель етики
Андрійченко І.О.
Наукова діяльність видатного українського історика,етнографа та письменника М.І.Костомарова.
Вчитель початкових класів
Смірнова Л.М.